Verdeel en beheers in tijden van Corona

Bij calamiteiten denken we vaak aan zaken als een brand, een overstroming of een bommelding. Dat zijn over het algemeen de redenen dat een organisatie besluit tot het hebben van een uitwijkfaciliteit. Het COVID-19 virus maakt echter duidelijk dat een dreigende pandemie ook een calamiteit is. Wereldwijd ondervinden we daar de gevolgen van. In onze directe omgeving worden evenementen afgeblazen, kantoren gesloten en is handenschudden even not done. Voor verschillende instellingen wordt het bedrijfsrisico inmiddels zo groot geacht, dat ze bij ons aankloppen om een beroep te doen op onze uitwijkdiensten. Het uitgangspunt daarbij is dat het gaat om het beperken van het risico dat hele afdelingen uitvallen, omdat medewerkers mogelijk het Corona-virus hebben opgelopen of het risico hierop is toegenomen. Bedrijven hebben nu eenmaal een minimale bezetting nodig om de activiteiten te kunnen uitvoeren. Naar gelang de financi?le gevolgen van het doorbreken van de ondergrens groter zijn, zullen organisaties sneller bereid zijn om in het kader van risicomanagement maatregelen te treffen. Het werk moet immers gedaan kunnen worden. Een manier om totale uitval te voorkomen, kan zijn het opknippen van een team en de mensen te spreiden over twee locaties. Vergelijk dit met het feit dat grote bedrijven niet hun executive team op dezelfde vlucht laten reizen, maar verdelen over twee of drie vliegtuigen.

Fysieke uitwijk tijdens crisissituaties

Financiële instellingen met meerdere locaties kiezen er bijvoorbeeld voor om hun traders te verspreiden over hun eigen locaties en deze onder te verdelen in een normaal team en een calamiteitenteam, dat vanuit andere locaties acteert. Kleinere organisaties met een beperkt aantal locaties in Nederland hebben die optie niet. Wanneer het Corona-virus doorzet, kunnen zij niet uitwijken naar ander kantoor, dus moeten ze op zoek naar een alternatief. Thuiswerken is dan vaak geen optie om verschillende redenen. Voor een team leidinggevenden is het niet handig, omdat ze - juist in een crisissituatie - bij elkaar willen zitten om te kunnen overleggen. Als we het voorbeeld van de financiële organisaties aanhouden; traders kunnen niet thuiswerken vanwege de confidentiële informatie waar ze mee te maken hebben en de eisen die worden gesteld aan het netwerk en de computerbeveiliging. We constateren dan momenteel ook dat er vanuit preventief oogpunt verschillende bedrijven zich bij ons melden voor fysieke uitwijkfaciliteiten en er een deel van hun kernteams stationeren. Op die manier beperken ze het risico dat belangrijke processen verstoord worden en dat hele afdelingen omvallen door COVID-19 met substantiële omzetderving tot gevolg. Meer weten over fysieke uitwijk en welke rol KPN BCM daarbij kan spelen? Neem contact op met ons via bcm-support@kpn.com Lees ook: Uitwijk testen levert altijd nieuwe inzichten op