Systeemuitwijk tijdens corona

Het belang van goed functionerende applicaties en websites is het afgelopen halfjaar alleen maar toegenomen. Daarbij hoort ook het regelmatig testen van de systemen op stabiliteit, veiligheid en resilience™. KPN BCM faciliteert deze systeemuitwijktesten, uiteraard ook ten tijde van corona. Hier leest u wat we gedaan hebben om de kwaliteit van de test en de veiligheid van onze klanten te garanderen.

Allereerst doen we meer op afstand. De capaciteit van de testruimtes is vanwege de 1,5 meter afstand-regel beperkt en we streven hierbij naar een minimale bezetting. Waar we voorheen grote delegaties en meerdere klanten tegelijk konden ontvangen, is het aantal bezoekers vanuit de klant daarom momenteel beperkt tot maximaal drie. Er vindt één test tegelijkertijd plaats, waarna de testruimtes een deep clean krijgen. Het test-team van KPN BCM op locatie telt eveneens maximaal drie personen en wordt ondersteund door technische specialisten op afstand.

Maatregelen tijdens systeemuitwijk

Voorafgaand aan het bezoek vindt er een voorbereidingsgesprek plaats, waarbij wordt gevraagd om de namen van alle deelnemers door te geven. Dat zijn tevens de mensen die gedurende de testperiode toegang hebben tot onze testfaciliteit. Tussendoor kan niet afgewisseld worden. Bezoekers krijgen vooraf standaard de vraag of er iemand aanwezig is met verkoudheids- of griepverschijnselen. Als dat het geval is, wordt deze persoon verzocht om niet naar de testlocatie te komen.

Eenmaal op locatie, hebben we een aantal voorzieningen getroffen om de maatregelen te kunnen naleven. Overal in ons pand wordt de nodige (minimaal 1,5 meter) afstand in acht genomen. Voor de klant en de KPN-medewerkers zijn aparte werkruimten voorzien. De testcoördinator en ondersteunend technisch personeel bevinden zich in een andere ruimte als de klant. Voor overleg is de testcoördinator bereikbaar op een mobiel telefoonnummer dat aan het begin van de test aan de klant bekend zal worden gemaakt. De toegang tot de testruimten is beveiligd met paslezers die contactloos kunnen worden bediend. Ook zorgen we ervoor dat alle werkruimten en gebruikte apparatuur, waaronder toetsenborden en muizen, iedere ochtend gereinigd worden met desinfecterende middelen. Hierdoor zijn de werkruimten elke dag vanaf 09:00 uur beschikbaar.

Maatregelen rondom eten en drinken

Het gebruik van een zelf meegebrachte lunch is in deze periode alleen toegestaan in de werkruimte. Koffie en thee zijn gratis verkrijgbaar uit de automaat op de gang bij de werkruimte. Indien gewenst kan de testcoördinator in een lunch voorzien, bestaande uit belegde broodjes. De capaciteit van de toiletruimten is terug gebracht tot 1 unit en we vragen bezoekers buiten deze ruimte te wachten indien de toilet bezet is.

Deze maatregelen helpen ons ervoor te zorgen dat essentiele systeemuitwijktesten doorgang kunnen vinden, op een veilige manier en met de kwaliteit die onze klanten van ons verwachten.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons via bcm-support@kpn.com

Lees ook: Verdeel en beheers fysieke uitwijk in tijden van Corona