Haagse Hogeschool toetst Business Continuity proces bij KPN-BCM

April 2018 | KPN Business Continuity (BC) expertise center in Almere heeft begin 2018 in een onderzoeksopdracht aan de Haagse Hogeschool de vraag uitgezet welke volwassenheidsgraad aan het proces Business Continuity van de eigen BCM dienstverlening toegekend kan worden. de-haagse-hogeschool Een team van vier studenten van de Haagse Hogeschool heeft deze opdracht uitgewerkt middels interviews en documentonderzoek bij KPN BC in Almere. Dit onderzoek heeft zowel de kennis van de processen bij de medewerkers getoetst alsook de aanwezigheid en naleving van procedures. Tevens is de aanwezigheid en volledigheid van recoveryplannen, en de opvolging van de resultaten van de periodieke uitwijktesten bekeken. De bevindingen uit dit onderzoek heeft het team getoetst aan de NEN-ISO 22301 norm voor Business Continuity Management en hiervoor is een assessment framework opgesteld. Woensdag 11 april zijn in het gebouw van de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer de onderzoeksresultaten gepresenteerd. De conclusie van het onderzoeksteam was dat KPN Business Continuity voldoet aan het hoogste level 5 "Optimized" van het Capability Maturity Model. Een prima resultaat waar we trots op mogen zijn. Het rapport met resultaten en aanbevelingen is overhandigd aan KPN BC waarmee de continue verbetering in de Plan-Do-Check-Act cyclus voorgezet kan worden. Ander resultaat is dat we met de Haagse Hogeschool hebben afgesproken meer te gaan samenwerken op het gebied van Business Continuity in de nabije toekomst. Lees ook: Is uw bedrijfscontinuïteit gegarandeerd?