KPN Backup Enterprise

Data vormt steeds meer de brandstof waar organisaties op draaien. Een goede back-up en recovery strategie is een must om te zorgen dat de bedrijfscontinuiteït gegarandeerd wordt. KPN BCM biedt een volledig portfolio aan datamanagement-diensten, omdat "not all data is equal". Juist op dat aspect speelt Back-up Enterprise in. back-up bedrijfscontinuïteit recovery

Back-up in de cloud?

Bedrijven staan voor de keuze welke data ze bewaren en waar ze deze neerzetten. Alles in de public cloud, in de KPN Cloud, een combinatie van beide... of toch maar op eigen servers op eigen locatie of in een co-locatie? In de praktijk is het vaak een combinatie. Uit kosten- of prestatieoverwegingen is het zaak een keuze te hebben en snel te kunnen schakelen. Want data kan dan wel goedkoop zijn geback-upt... Kunt u er snel bij als dat nodig is? Ter illustratie; als een grote webwinkel een uur uit de lucht is door een systeemfout, kan dat €200.000 aan gedorven omzet betekenen. Dat maakt een back-up oplossing die de bedrijfscontinuïteit garandeert een vereiste voor dit type organisatie. Ook vervult data een rol bij het analyseren en verbeteren van processen; ze moeten beschikbaar zijn als een data scientist ermee aan de slag wil om een model te ontwikkelen. Ook hier is de toegang tot de data cruciaal, maar is er bij downtime geen direct gevolg voor de primaire bedrijfsprocessen. Ergo; er worden andere eisen gesteld aan het opslagmedium, de benaderbaarheid en de recovery time.

Wat is uw back-upstrategie?

Deze scenario's dragen ertoe bij dat een back-up vandaag de dag veel meer inhoudt dan een JBOD of een tape-robot. Organisaties staan voor de overweging om hun SAN in de lucht te houden of de cloud leidend te maken in hun IT-strategie. Vaak is de conclusie dat een gecombineerde aanpak tot het beste resultaat leidt. Daar komt nog bij dat een bedrijf een vendor lock-in niet wil inruilen voor een cloud lock-in. De mobiliteit van data verdient dus zeker uw aandacht bij het bepalen van de back-upstrategie. KPN BCM kan u hierbij van dienst zijn. We verzorgen uw backup en leveren alle professionele diensten die nodig zijn om uw organisatie te ontzorgen in het dagelijkse beheer van de back-up en bij eventuele calamiteiten. Wilt u alle data en de back-up applicatie in eigen beheer houden, dan kan dat via onze self-service portal. Als data lang bewaard moet worden, dan archiveren we deze op back-up tapes in zeer goed beveiligde datakluizen. De keuze is aan u. De datacenters van KPN zijn ISO gecertifieerd en uw bedrijfskritische data is in goede handen bij de professionals van KPN.

Meer weten over back-up?

Wilt u uw back-up behoeften in kaart brengen? Neem contact op met KPN BCM via bcm-support@kpn.com. Lees ook: Meeste gemaakte fouten met back-up en disaster recovery