Back-up tapes gecertificeerd vernietigen

Indien er bedrijfsdata of privacygevoelige informatie op back-up tapes staat, is het bedrijf verantwoordelijk voor een veilige vernietiging van de tapes na het verstrijken van de bewaartermijn. De invoering van de AVG/GDPR heeft ervoor gezorgd dat het nog belangrijker is dat bedrijven kunnen aantonen dat opgeslagen persoonsgegevens daadwerkelijk zijn vernietigd. back-up tapes vernietiging

Back-up tapes niet meer nodig?

We kennen allemaal de voorbeelden van vergeten laptops en complete archieven die bij het oud vuil gezet worden. Als organisatie bent u alert op waar data en datadragers terechtkomen, en bent u zich ervan bewust dat opslagtapes niet in de grijze Kliko belanden. Dus wat doet u met back-up tapes die u niet meer nodig heeft? Juist, die moet u vernietigen. Dat kunt u zelf doen door een shredder aan te schaffen of een olievat, wat benzine en een aantal lucifers. De tweede optie is uit milieuoverwegingen niet aan te bevelen, terwijl de eerste optie een aantal compliance-vragen onbeantwoord laat. Bijvoorbeeld: "Hoe klein moeten de stukjes zijn om een tape echt onleesbaar te maken"? of "Hoe bewijs ik bij een audit dat de data ook echt vernietigd is"?

Normeringen en standaarden

De antwoorden op deze vragen zijn te vinden in een aantal normeringen en standaarden voor de vernietiging van datadragers, waaronder back-up tapes. Een belangrijke norm is DIN 66399 van het Deutsches Institut für Normung, die is opgedeeld in zes categorieën datadragers en zeven veiligheidsniveaus. Voor deze veiligheidsniveaus geldt; hoe hoger het getal, hoe kleiner de snipper. Via toepassing van deze norm kunt u bepalen hoe fijnmazig uw datadrager wordt vernietigd. U kunt beslissen om zelf uw datadragers volgens DIN 66399 te shredden tot minuscule stukjes en zelf het hele proces vast te leggen om naderhand indien gevraagd de juiste documentatie te kunnen overleggen over dat en wat er vernietigd is. Een andere keuze is het proces uit te besteden aan een partij die de vernieting op een gecertificeerde manier kan uitvoeren, bijvoorbeeld KPN.

Gecertificeerd vernietigen van datadragers

KPN verzorgt op een professionele en gecertificeerde manier de vernietiging van uw datadragers, waaronder back-up tapes. Dit kan bij ons ter plekke gebeuren en desgewenst komen we bij u op locatie met de mobiele shredder. U kunt te allen tijde bij de vernietiging aanwezig zijn om toezicht te houden. We stellen met onze scanapparatuur een lijst op van de barcodes van de te vernietigen tapes, die u kunt accorderen. Na afloop ontvangt u van ons een lijst met alle serienummers van de tapes die vernietigd zijn en een datavernietigingscertificaat. Op het certificaat staat vermeld hoeveel tapes vernietigd zijn en volgens welke normen. De voordelen van deze aanpak zijn:
  • Wij halen desgewenst de back-up tapes bij u op of voeren de vernietiging ter plekke uit.
  • De vernietiging vindt gecertificeerd plaats volgens ISO 9001-14001 en WEEELABEX.
  • Het proces is milieuvriendelijk en transparant.

Kosten voor het vernietigen van back-up tapes

De tarieven voor de vernietiging van uw tapes hangen af van verschillende factoren zoals hoeveelheden, soorten datadragers en overige wensen. Voor een offerte kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via bcm-support@kpn.com. Lees ook: Aanschaf storage tape: fluitje van een cent