AREPA en KPN bieden samen ICT-uitwijkdiensten

AREPA Reconditionering biedt in nauwe samenwerking met KPN als nieuwe dienst 24/7 beschikbare uitwijkmogelijkheden van de ICT-functies voor een door een brand of andere schade getroffen bedrijf of organisatie. Daardoor kan de onderbreking van de continuïteit van een bedrijf of organisatie na een calamiteit tot een minimum beperkt worden. "Een dergelijke mogelijkheid voor professionele grootschalige opvang van de ICT-functies na een calamiteit bestaat nog niet in de markt en wij denken door onze samenwerking met KPN deze lacune in de markt te kunnen invullen", zegt Jesse van Leersum, technisch manager van AREPA Reconditionering, tijdens een gesprek dat wij in het KPN-datacenter in Almere met hem en Hans van der Heijden en Anton Rietveld (beiden KPN) hadden. Als iemand kan weten dat er een lacune op dit gebied is in de markt, dan is het Van Leersum; hij heeft reeds meer dan een kwart eeuw zijn sporen verdiend op het gebied van de technische bedrijfsreconditionering door AREPA. Bij bijvoorbeeld brandschade of waterschade wordt AREPA ingeschakeld om waar dat gewenst en mogelijk is de technische installaties van bedrijven te herstellen (reconditionering), van productiemachines tot en met computerinstallaties. Bedrijven en organisaties houden in hun riskmanagement weliswaar rekening met de rol die automatiseringssystemen in hun continuïteit spelen, maar de focus ligt daarbij op het veiligstellen van de data, zo merkt Van Leersum op. "We maken het in de praktijk wel mee dat men een backup heeft gemaakt op een tape, maar de tape in dezelfde ruimte bewaart als waar de server staat. Dat moge illustreren dat ten aanzien van de automatiseringssystemen veelal gedacht wordt in termen van... als er iets voorvalt met het systeem, dan hebben we in ieder geval een backup van de data! de waarschijnlijkheid dat een systeemprobleem ontstaat wordt veel hoger ingeschat dan dat zich een verwoestende bedrijfsbrand zal voordoen."

De factor tijd

Van Leersum vervolgt: "Als zich een brandschade voordoet en wij ingeschakeld worden voor de technische reconditionering, dan kunnen we heel erg veel weer herstellen. We hebben daarbij echter altijd te maken met de factor tijd; ons werk behelst uiteraard veel meer dan er even een stofdoekje overheen halen. Wij hebben tijd nodig om het herstel uit te voeren. Het bedrijf of organisatie wil echter zo snel mogelijk weer operationeel zijn. Een bedrijf heeft dan wel een bedrijfsschade verzekering, om gederfde inkomsten gedurende een bepaalde periode op te vangen, maar klanten die je eenmaal kwijt bent, krijg je die ooit weer terug? En als we in een schadetraject de stilstand terug kunnen brengen van bijvoorbeeld 7 naar 3 dagen, met behulp van tijdelijke inzet van beschikbare uitwijkmogelijkheden op ICT-gebied, dan kan dat een aanzienlijke besparing op de bedrijfsschade zijn voor bedrijf en dus voor de verzekeraar. Niet vergeten mag worden dat tegenwoordig machines en computersystemen in steeds meer gevallen onderling verbonden zijn. Als er in een fabriek na een brand of waterschade "alleen maar een computersysteem beschadigd is" kan toch de complete productie plat liggen. Hoogwaardige machines werken veelal niet meer zonder softwarematige aansturing. Bij schade hebben we niet alleen te maken met de machines en servers, maar ook met de door het gehele pand lopende bekabelingen. Hoe dan ook, voor bedrijven en organisaties is het voor hun continuïteit van ultiem belang dat de automatiseringssystemen a.s.a.p. weer werken. Met een specifieke dienst gericht op opvang van het ICT-systeem helpen wij onze klanten dus direct, terwijl indirect een bijkomend voordeel is dat in zo'n geval de absolute tijdsdruk die bestaat om te reconditioneren minder wordt. Dat geeft ons derhalve de tijd voor de beste reconditionering. Ook het kostenaspect voor de opdrachtgever zal hiermee gediend zijn."

Gestructureerde samenwerking

AREPA heeft in de afgelopen jaren voor door een brand gedupeerde bedrijven en organisaties al verschillende malen gebruikgemaakt van de ICT-uitwijkmogelijkheden die KPN biedt, naar tevredenheid van zowel de klanten als de ad hoc samenwerkende partners AREPA en KPN. Dat was voor Hans van der Heijden, manager van het gespecialiseerde KPN-onderdeel Business Continuity, aanleiding om AREPA te polsen of er interesse was om tot een gestructureerde exclusieve samenwerking te komen. "Dat is natuurlijk wel een compliment als een partij als KPN dat vraagt. En gezien hun diepgaande kennis en ervaring op de verschillende benodigde deelterreinen van herstel van bedrijfsprocessen na ICT-uitval een meerwaarde die wij aan onze klanten kunnen bieden", zegt Jesse van Leersum. Hans van der Heijden: "AREPA is natuurlijk niet zomaar een partij waaraan wij ons als business partner willen verbinden. Het is onderdeel van een internationaal bedrijf met in totaal ruim 400 specialisten op het gebied van technische reconditionering, met een decennialange staat van dienst.

Draaiboek

Om de samenwerking handen en voeten te geven, hebben de business partners een draaiboek gemaakt. Als er sprake is van een schade waarvoor AREPA door een bedrijf of organisatie wordt ingezet, dan kan bij ICT-uitval dit draaiboek worden geraadpleegd. Welke 24/7 beschikbare specialisten van KPN bel je voor welke specifieke ICT-problemen? Als dat nodig is, zijn zij spoedig ter plekke om voor het ICT-deel mee te kijken, denken en handelen met de ingezette AREPA-specialisten. "Met de plannen van aanpak voorhanden die voortvloeien uit vergelijkbare situaties uit het verleden, plus uiteraard hun creatieve vermogen om daaraan maatwerk toe te voegen. Geen enkele situatie is immers identiek", zegt Van der Heijden.

Catalogus

Er is in het draaiboek een catalogus opgenomen, met daarin een overzicht van alle mogelijke diensten die Business Continuity van KPN biedt. "Zo heeft de ingezette AREPA-specialist en diens klant meteen inzicht en overzicht: wat is er allemaal mogelijk, hoe snel kan het, wat kost het, hoe te handelen om een dienst op te starten, et cetera", aldus Anton Rietveld, product manager bij KPN. Aan wat voor diensten kunnen we allemaal denken? Rietveld: "We hebben onder het label NL|DC zes datacenters verspreid over het land, in Rotterdam, Almere, Eindhoven, Groningen en twee in Amsterdam. Daar bieden wij allerlei mogelijkheden op het gebied van inzet van servers. We kunnen niet alleen servercapaciteit bieden, maar ook de benodigde werkplekken. Hier in Almere bijvoorbeeld staan 90 werkplekken klaar, uitgerust met computer en de modernste telefoontechnieken. Het komt voor dat complete afdelingen van een bedrijf tijdelijk verhuizen naar één van onze datacenters. We bieden niet alleen de servercapaciteit, maar ook de expertise om de "automatiseringsoplossingen plus data" van derden erop te laten draaien. Wij kunnen de data van derden waar en wanneer dat nodig is ontsluiten."

Werkend systeem

Hans van der Heijden haakt hierop in: "Ik zeg het wel eens zo: we leveren geen spullen, maar een werkend systeem. We leveren - na een bedrijfsonderbreking ten gevolge van ICT-problemen - de bedrijven het zo broodnodige herstel van de continuïteit. We zijn als we worden ingeschakeld dan niet op zoek naar de ultieme briljante ICT-oplossing, dat is niet onze insteek. Wat de klant heel snel nodig heeft is een werkende ICToplossing. Als gespecialiseerd onderdeel doen we dat voor de grotere bedrijven en organisaties in ons land al ruim 30 jaar, met veertig specialisten. We hebben alle benodigde specialismen in huis. Denk aan specialisten voor netwerktechnologie, data-ontsluiting, firewalls en storage. In die tientallen jaren van ons bestaan heeft zich gemiddeld één calamiteit per maand voorgedaan. Dat heeft ons dus een berg aan praktijkervaring opgeleverd. Daarnaast doen onze specialisten ervaring op door met klanten die geabonneerd zijn op onze Business Continuity dienstverlening, met enige regelmaat noodscenario's te testen." Bovendien heeft KPN capaciteit beschikbaar als opdrachtgevers van AREPA opvang nodig hebben van hun callcenter-activiteiten, voegt Rietveld eraan toe.

Snel weer aan het werk

"Last but not least", zegt Hans van der Heijden, "kunnen wij ook naar de klant toe gaan om ter plekke onmiddellijk servercapaciteit te leveren. Ook in dit geval leveren wij een werkende oplossing, doordat we een mobiele unit beschikbaar hebben waarin we verscheidene complete serverkasten, zoals we die in de datacenters hebben draaien (zie foto onder) - kunnen plaatsen en naar de klant toe rijden. Plug-and-play." "En dat is toch waar het allemaal om gaat, waarmee je de schadelijdende klant écht kan helpen. Dat het bedrijf of organisatie zo spoedig mogelijk weer kan draaien. Zoals ook op het Mobiel Uitwijk Centrum van KPN met koeienletters staat: Snel weer aan het werk. Die doelstelling hebben wij met elkaar gemeen. Door de samenwerking met KPN hebben we nu een extra tool om onze klanten van dienst te zijn", zo besluit Jesse van Leersum. cc Lees ook: Is uw bedrijfscontinuiteït gegarandeerd?