Bedrijfscontinuïteit Advies

Bedrijfscontinuiteit advies van experts!

De bedrijfscontinuïteit consultants helpen u met het verhogen van de veerkracht van uw onderneming. Zij houden awareness sessies voor het management, het BCM-team en uw medewerkers. Adviseren u over bestaande plannen, beleid, te bepalen uitgangspunten en de te nemen maatregelen. Daarnaast bieden zij ondersteuning bij het opstellen en onderhouden van bedrijfscontinuïteit- en disaster recoveryplannen. Bedrijfscontinuiteit advies behelst onder andere:
  • Quick Scan & Opstellen beleid;
  • Bedrijfscontinuïteit Nulmeting;
  • Bedrijfsimpact Analyse;
  • Opstellen continuïteitsplannen.
Uw organisatie moet enerzijds continu informatie beschikbaar stellen aan steeds meer ketenpartners, anderzijds moet zij aan steeds strengere wet- en regelgeving voldoen. Gecombineerd met de enorme groei in de hoeveelheid gegevens en de toenemende complexiteit ervan ziet uw organisatie zich geplaatst voor de uitdaging om, in het onverhoopte geval van een calamiteit, de gegevens snel weer beschikbaar te krijgen en uw processen weer operationeel te maken.

Het volledige artikel

Bedrijfscontinuiteit advies Wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden van Bedrijfscontinuïteit Advies? Neem contact op of download de flyer in Portable Document Formaat.