Referentie 3: Amstelveen en Aalsmeer: de gemeentes zijn altijd bereikbaar, ook na een calamiteit - Meer Informatie

Bedrijfscontinuïteit

Bedrijfscontinuïteit, ook wel Business Continuity Management (BCM) genoemd, is het geheel aan activiteiten dat erop gericht is de continuïteit van een onderneming te waarborgen. De continuïteit wordt gewaarborgd door een samenhangend stelsel van maatregelen. Deze maatregelen richten zich op het voorkomen en herstellen van de gevolgen na een calamiteit, met als doel de bedrijfsschade te beperken.

Continuïteitsvraagstuk

Niet elke bedrijfsproces is even kritisch en geen organisatie is gelijk. Er zijn vele factoren die invloed heeft op het bereiken van een passende set aan maatregelen. Voor welke organisatie u ook werkt, de business bepaalt! Heeft u nog weinig tot geen ervaring in Bedrijfscontinuïteit, stel u zelf dan de volgende essentiële vragen, want de juiste balans in continuïteit wordt bereikt door deze uitgangspunten helder te definiëren en vast te leggen. De essentiële continuïteitsvraagstukken zijn:
 1. Wat zijn de kritische bedrijfsprocessen? Als u gaat starten met de continuïteit van uw onderneming, begin dan bij het meest kritische proces. Hiermee legt u een gedegen fundament om ook de continuïteit van uw andere processen te waarborgen.
 2. Tegen welk scenario’s (Worst Case) wilt u bescherming? In de afgelopen jaren zijn er uiteenlopende scenario’s uitgewerkt, van Mexicaanse griep, waarbij 30% van het personeel ziek thuis zit, een brand en/of ontruiming op het industrieterrein, stroomuitval, het bekende vliegtuig dat neerstort of tot uitval van één of meerdere datacenters. Of u kiest voor één van de genoemde scenario’s of u kiest uw eigen scneario, het maakt voor de aanpak niet uit. Wel verschillen de te implementeren maatregelen en daarmee de benodigde investeringen.
 3. Wat is het maximaal toegestane verlies (RPO - Recovery Point Objective) De centrale vraag bij de voorkomende maatregelen is, welk doel gehaald moet worden bij het herstellen na een calamiteit. Vaak spreekt men over het ‘acceptabele verlies’. Bijvoorbeeld, voor een bedrijfsproces geldt een geaccepteerd data verlies van 4 uur. Vanuit bedrijfscontinuïteit wordt dit Recovery Point Objective (RPO) genoemd.
 4. Wat is de maximaal toegestane uitvalsduur (RTO - Recovery Time Objective) De centrale vraag bij de herstellende maatregelen is, binnen welke tijd een bepaalde functie, proces of dienst weer operationeel moet zijn, nadat een calamiteit zich heeft voorgedaan. Vanuit Business Continuity Management wordt dit Recovery Time Objective (RTO) genoemd.
bedrijfscontinuïteit cirkel Waarom KPN? KPN onderscheid zicht van andere dienstverleners door:
 • Nederlandse locatie zekerheid
 • Eenvoudige integratie in uw huidige infrastructuur
 • Kostenefficiënte oplossing
 • Platform en leverancier onafhankelijk
 • Jaarlijks meer dan 100 uitwijktesten
 • Meer dan 30 jaar ervaring in continuïteit
 • 24 x 7 x 365
 • Gemiddelde klanttevredenheid > 8