Referentie 1: FMO: verzekerd van een veilige en efficiënte uitwijkmogelijkheid - Meer Informatie

ICT Uitwijk en bedrijfs continuïteit

Computer Uitwijk Centrum bestaat 35 jaar

KPN Business Continuity Event 30 juni 2016 Workshops

Bedrijfs continuïteit en ICT uitwijk

Tegenwoordig zijn er veel ontwikkelingen gaande die een grote druk leggen op de continuïteit van de bedrijfsprocessen. Intensieve samenwerking met partners zorgen voor vervaging van de bedrijfsgrenzen en organisaties worden onderdeel van 24x7 opererende waardeketens. Deze ontwikkelingen bezorgen organisaties het dilemma van enerzijds de noodzaak informatie continu beschikbaar te stellen voor een alsmaar grotere doelgroep en anderzijds te moeten voldoen aan steeds strengere compliance-richtlijnen vanuit wet- en regelgeving. Steeds meer organisaties zijn op zoek naar nieuwe manieren om hun bedrijfscontinuïteit te garanderen. Hiervoor is een proces nodig, waarbinnen een groot aantal managementdisciplines zijn vertegenwoordigd, om gezamenlijk de bedrijfscontinuïteit van uw organisatie te waarborgen.

De juiste balans

bedrijfscontinuïteit balans Het bedrijfscontinuïteit portfolio van KPN levert een verzameling van professionele diensten welke organisaties helpen om de continuïteit van de kritische bedrijfsprocessen naar het gewenste niveau te brengen. KPN gaat ervan uit dat uw beleid en de daaruit voortvloeiende maatregelen primair worden bepaald door de kritische aard van uw bedrijfsvoering. Op basis hiervan biedt KPN u een gebalanceerde oplossing met een voor u (financieel) gezonde afweging tussen “de kans op” en “de impact als”. KPN doet ‘t gewoon. Overal in Nederland maken we continuïteit mogelijk. Met als basis een gespecialiseerd team met meer dan 30 jaar ervaring in continuïteit van advies tot ICT uitwijk. Betrouwbaarheid, zekerheid en expertise vormen de ruggengraat van onze dienstverlening.

Event historie

KPNbcmevent_20150625  Verslag 
KPN Business Continuity Event Verslagen